Ekologinen kaupunki

Ekologisuus on mykypäivänä tärkeä asia ja se näkyy monesti meidän jokaisen arjessa. Tätä teemaa painotetaan myös monessa muussakin asiassa. Yksi on esimerkiksi kaupunkisuunnittelu. Modernit kaupungit nähdään ekologisina paikkoina, joissa on vähän liikennettä ja suositaan julkista liikennettä ja kaupungit ovat täynnä viheralueita. Millainen voisi olla ekologinen kaupunki. Tutustumme tässä artikkelissa Helsingin Viikin kaupungin osaan, joka on ekologisesti suunniteltu ensimmäinen kaupunginosa Suomessa.

Viikin kaupunginosa sijaitsee koillis-Helsingissä ja siellä asuu noin 15 000 asukasta. Paikan päälle pääsee helposti julkisilla kulkuvälineillä ja vierailun yhteyteen on helppo hankkia majoitus Helsingissä, josta paikan päällä voi vierailla. Viikon ekoalue on rakennettu 25 hetaarin alueelle ja se on rakennettu vuosina 1999-2004. Tällä ekoalueella asuu noin 2000 ihmistä. Alueella on 3-5 kerroksisiataloja ja alueen miljöö on vapaamuotoinen. Asemakaava on suunniteltu siten, että sieltä löytyy sormimainen rakenne. Korttelit erittuvat toisistaan sormille sijoiteltuilla viher- ja viljelypalstoilla.

Rakennukset ovat pääosin suunnattu etelään, jolloin auringon energiasta saadaan irti suurin hyöty. Kasvillisuus rajaa eteläreunaa ja suojaa aluetta tuulelta. Kiinteistöissä on hyödynnetty passiivista ja aktiivista aurinkoenergiaa. Vedenkulutusta ja hiilidioksiidipäästöjä on pyritty vähentämään tavanomaiseen rakentamiseen verrattuna jopa viidesosaan. Energiahuollossa on suosittu uusiutuvia energianlähteitä kuten maalämpö, pelletti ja museovesivoima.

Alue on palkittu myös kansainvälisesti ja alueen rakentamiseen liittyvät hankkeet ovat saaneet monia kansainvälisiä palkintoja ja huomionosoituksia. Näitä on tullut niin Suomesta kuin myös USA:sta Ranskasta ja Ruotsista. Alue on tarkasti seurannassa ja siellä löydettyjä rataksiuja pyritään hyödyntämään tulevaisuuden kaupunkirakennuksessa. Viikki on tutkimusalue, jota hyödynnetään paljon ja tulevaisuudessa voimme ehkä nähdä vastaavia ekoalueita nousemassa myös muihin Suomen kaupunkeihin. Täällä kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa ja näkemässä millaista on ekologinen kaupunkirakentaminen.